Det norske radiumhospital, 2004.
Ombyggeing av sengepost. Ca kr 1 mill.
Byggherre: DNR v/Bjørn Lande og Jan Bull.
Elektrokonsulent: Interconsult v/Tor Johnsen

Prinds Christian Augusts Minde, 2003
Ombygging fra sykehus til omsorgsboliger
Byggherre: Oslo Kommune bydel Grunerløkka Sofienberg
Arkitekt: Riseng & Kiehl
Elektrokonsulent: ÅF Nielsen & Borge v/ Tore Knutsen
Byggeleder: Ing Svein Simensen

Grønlandsleiret 31-35, 2003
Rehabilitering av kontorer. Kr 4,5 mill
Byggherre: Høyskel & Wennevold
Arkitekt: Riseng og Kiehl
Elektrokonsulent: Multiconsult, v/ Torbjørn Wilhelmsen
Byggeleder: Ing Svein Simensen A/S

IBM 2001-2002
Omgjøring og rehabilitering av kontorer, en jobb til ca 12 mill.
Et samarbeids prosjekt med Morstad Elektro AS.
Byggherre: IBM v/Rune Roger Johansen og Arild Hagen.
Elektrokonsulent: Rasmussen og Strand A/S v/Jan Fuglerud.
Byggeleder: Ing. Ilje A/S

Oslo og Akershus Tolldistrikt 2001
Omgjøring og rehabilitering av kontorer. En jobb til ca 2,5 mill.
Byggherre: Entra Eiendom.
Hovedentreprenør: NCC v/Fredrik Normann.
Arkitekt: Arkitektene Riseng og Kiehl.
Elektrokonsulent: Ing. Per Ødemark A/S
Byggelder: Ing Svein Simensen A/S

Kajalund Sykehjem1998
Nybygg og rehabilitering. Kr 1,5 mill
Referanseperson: Geir Karlsen
Arkitekter: Hille+Melbye A/S v/Melvin Eiesland.
Elektrokonsulent: Ing Per Ødemark A/S v/Bente Hauknes.

Statnett

Omgjøring av kontorbygg, en jobb til ca 1 million kroner.
Referanseperson: Rune Håland
Byggeleder: Hallvard Løken, v/Kjetil Løken og Arne Lien
Elektrokonsulent: Ing Per Ødemark A/S

Vigelandsparken Besøksenter 1995
Nybygg i Vigelandsparken. En jobb til ca 0,5 million kroner.
Referanseperson: Oslo Kommune, v/Nicolay Beer
Elektrokonsulent: Lassen & Bjervik, v/Petter Lassen
Byggeleder: Ing Svein Simensen A/S

Universitetsforlaget
Mange store og små omgjøringer. Den største omlegging av data/telenettet. En jobb til ca 1,6 millioner kroner.
Referanseperson: Jan Johansen

Oppegård Kommune
Nybygg og omgjøring av Sofiemyr skole.
Referanseperson: Ole Hellem
Arkitekt: Kjell Kvernås
Elektrokonsulent: Ing Per Ødemark

Telenor
Ombygging av Lillestrøm og Askim Telehus.
Elektrokonsulent: Berg Nilsen & Reinertsen, v/Alf Glommen

Norske Shell
Mange jobber, den største en ny bensinstasjon med stort parkanlegg. En jobb til ca 1 million kroner.
Referanseperson: Trine Sandheim
Elektrokonsulent: IGP, v/Sverre Sandbakken
Byggeleder: Finvold Prosjekt Consult, v/Stig Vinnvold

NSB
Omgjøring i Trafikanten, en jobb til ca 1,5 millioner kroner.
Referanseperson: NSB, v/Bjørn Sandvik
Referanseperson: Trafikanten, Adm dir Jarl Eliassen
Frode Pettersen

Statsbygg
Wergelandsveien 27 og 29 Oslo Lærerhøgskole og administrasjonen for Høgskolen i Oslo.
En jobb for Statsbygg til ca 3 millioner kroner.
Referansepersoner: Ellen Poulssen Beer, Bjørn Brogård, Knut Hjelseth
Elektrokonsulent: Ing Per Ødemark A/S, v/Bjørn Ødemark
Arkitekt: Riseng & Kiehl, v/Jürgen Kiehl
Byggeleder: Ing Svein Simensen