Til hovedinnhold

Brannvarsling- og nødlysanlegg

AS WATT har de siste årene levert store sikkerhetssystemer til bedrifter og det offentlige. Våre fagfolk har høy kompetanse innenfor fagfeltet og skreddersyr anlegg ut ifra kundens behov.

Innenfor brannvarsling og nødlys finnes ulike type systemer. Felles er at de har som funksjon å forebygge og varsle om farlige situasjoner. Systemene leveres både til industri, næring og sameier. Det viktigste er å finne den løsningen som er best tilpasset bygget og kravene fra myndighetene. 

Vi samarbeider med anerkjente leverandører som leverer solide løsninger. WATT har både kompetansen og erfaringen til å prosjektere og installere anlegg i alle størrelser og typer. 

Hvorfor bruke AS WATT?

Vi benytter oss av den nyeste og beste teknologien når vi prosjekter brannvarsling- og nødlysanlegg for våre kunder. WATT har intern kompetanse som kan bistå både bedrifter, sameier og industri med å prosjektere et nytt anlegg. Du kan være sikker på at du får levert et komplett anlegg som følger kravene fra myndighetene. 

Hvilke løsninger leverer dere?

Vi leverer løsninger fra en rekke anerkjente leverandører. Hvilket system og løsning som brukes på det enkelte prosjekt vurderes ut ifra blant annet behov, størrelsen, kompleksiteten og eventuelt oppkobling mot eksisterende systemer. 

Foto: Rebecca S. Skaar

Trenger du en solid elektroentreprenør?

Kontakt oss