Til hovedinnhold

Internkontroll

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine installasjoner i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Det handler om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem

Foto: Rebecca S. Skaar

Vi tilbyr internkontroll til bedrifter, sameier og industrien. Det er viktig at man kontinuerlig jobber med og ha et godt system. Med internkontroll fra AS WATT vil dere operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. Hvis man lar det elektriske anlegget forfalle vil kostnadene for dette ofte bli mye større enn ved og kontinuerlig vedlikeholde det.

Hvorfor velge internkontroll fra AS WATT?

Dere får tilgang til en egen kundeportal som gir full oversikt over status, avvik, bestliling av reparasjoner og varsling om neste kontroll. Med alt samlet på et sted er dette oversiktlig og ryddig, også for bedrifter med flere lokasjoner. 

Hvis du inngår en serviceavtale med oss på internkontroll vil du være trygg på at det elektriske anlegget er i trygge hender. Det lønner seg å velge god service og kvalitet. Våre NEK 405 sertifiserte kontrollører utfører oppdrag i hele Oslo.

Hvem skal ha internkontroll?

Alle virksomheter skal ha et interkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Det er viktig å merke seg at krav om internkontroll retter seg mot virksomheten, og ikke det elektriske anlegget. 

Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten uavhengig av om virksomheten eier det elektriske anlegget selv, eller kun er leietaker.

Foto: Rebecca S. Skaar

Trenger du en solid elektroentreprenør?

Kontakt oss