Til hovedinnhold

Thermofotografering

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Våre NEK 405 sertifiserte termografører utfører oppdrag i hele Oslo.

Foto: Rebecca S. Skaar

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr, men også for å lokalisere varmetap i ett bygg. Ved hjelp av ett kamera som omdanner infrarød stråling (IR) til bilder som viser temperaturvariasjoner, kan man lett se unormalt høye temperaturer som betraktes som avvik.

Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Det er en kostnadseffektiv undersøkelse som gir mulighet for målrettede og mer lønnsomme tiltak. Forsikringsselskaper bruker termografering for å forebygge brann. Det brukes også av byggherrer for å dokumentere kvaliteten av arbeidet. 

Hvorfor bruke AS WATT til termografering?

Vi har både riktig intern kompetanse og nødvendig utstyr for å gjennomføre termografering for våre kunder. Våre NEK 405 sertifiserte termografører står klare for å utføre oppdrag i Oslo og omegn. NEK 405-1 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell og foretak som skal utføre, avdekke samt rapportere resultatet av elektrotermografi.

Vi bruker termografering daglig til å oppdage feil i elektriske anlegg eller finne steder med høyt varmetap. AS WATT kan bistå deg med å finne gode og lønnsomme tiltak ut ifra ditt bygg og deres behov. Dette er et av områdene vi har spesialisert oss på og kan vise til gode referanser. 

Hva kan man bruke termografering til?

  • Varmetap på bygg

  • Inspeksjon av varmekabler eller vannbåren varme

  • Varmegang i tavler / sikringsskap

  • Oppdage varmgang i koplinger

  • Avdekke komponentfeil

  • Registrere feilbelastninger

  • Forebygge brann i el-tavler

  • Redusert premie på forsikringen

Foto: Rebecca S. Skaar

Trenger du en solid elektroentreprenør

Kontakt oss