smarthusVi kan skreddersy løsninger innen smarthus-teknologien basert på EIB-standarden. Det favner lysstyring, varmestyring, alarmer osv og gir deg full kontroll både innen energibruken, komforten og sikkerheten. Rett og slett en smartere måte å bo på!

Lysstyring:

Dette er en naturlig del av et smarthus. De mest komplekse funksjoner løses gjennom et meget bredt produktspekter. Utallige varianter av brytere, paneler, fjernkontroller og dimere hjelper oss å kunne skreddersy ditt lysstyrings anlegg. Hovedbrytere ved utgangsdører og soverom, ferdige lysscener og bevegelsesdetektorer er blant de vanligste funksjonene.

Varmestyring:

Meget avanserte termostater hjelper deg med en riktig varmestyring enten du benytter deg av vannbåren eller elektrisk oppvarming i gulv eller på vegg. Mulighet for behovsstyring av alle varmesoner gir et stort sparepotensial.

Enøk:

Enøk viktig både når det gjelder egne kostnader og med tanke på miljø. Med automatisk behovsstyrt varme vil du senke energiforbruket betraktelig. Dette gjøres ved at nødvendige dag og nattsenkning aktiveres av ur og at ønsket komforttemperatur kun oppnås ved tilstedemarkeringer via hovedbrytere. Du har også mulighet for styring og kontroll fra en mobiltelefon eller via Internet.

Komfort:

Komforten øker når du kontrollerer alle funksjoner i ditt elektriske anlegg på en enkel og oversiktlig måte og når de ulike hendelsene blir håndtert slik du ønsker i de ulike sitasjoner. Med komfort menes også å ha en skikkelig varmeregulering og en kompleks lysstyring som er enkel å bruke. Med nødvendig dimming av lys, ferdige lagrede lysscener samt hovedbrytere der du måtte ønske.

Sikkerhet:

Med sikkerhet tenker vi på ulike funksjoner som at vannlekkasjefølere varsler ved lekkasje, at bevegelsesdetektorer varsler når uvedkommende registreres og at alle potensielle brannkilder som TV, komfyr, stikkontakt for kaffetrakter og strykejern kobles ut via hovedbrytere. Et samspill med husets brannvarsling gir mulighet for å kunne stoppe eventuelle branntilløp. Når eventuelle farer oppstår, kan det iverksettes nødvendig tiltak som utkobling av potensielle brannkilder, avstenging av vann, aktivering av sirener samt varsling til ønskede mobiltelefoner eller vaktselskap.

Solavskjerming:

Ved hjelp av de samme brytere og fjernkontroller som for lys, kontrollerer du enkelt dine motoriserte persienner eller markiser. Ved hjelp av følere for sol, vind, regn og temperatur kan du få ditt anlegg til å virke slik du ønsker helt automatisk. Du oppnår også da nødvendig sikkerhet mot vær og vind.

Styring og varsling:

Ønsker om å kunne kommunisere med det elektriske anlegg enten fra mobiltelefon eller over Internet kan dett løses enkelt. Funksjoner som å skru av/på varmen fra en mobiltelefon, PDA eller en PC, er vanlige ønsker i dag. Dette er vanlige funksjoner for et smarthus. Alle sikkerhets og alarmfunksjoner kan varsles til de mobiltelefoner eller vaktselskap du måtte ønske.

dnv