Innen sterkstrøm sikrer vi deg effektiv, økonomisk og sikker bruk av elektrisitet innen:

sterkstrom-1Elkraft:

 • fordelingstavle
 • strømforsyning/data
 • fordelingssystemer innen 230 V og 400 V
 • data- og telenettverk UPS/ISO og trafoer

Varme:

 • termografering
 • skjult varme
 • varmekabler
 • ESWA varmefolie
 • lavtbyggende varmegolv
 • varmeovner
 • styringer (ENØK)

Belysning:

 • kontorbelysning
 • sparebelysning
 • lavvoltbelysning
 • industribelysning
 • butikkbelysning
 • nødbelysning
 • utebelysning

dnv